אני מתפלל על הילדים שלי. אני כבר שנים רבות מתפלל על משהו מסוים ולא נענה

רבים הם הנופלים בצידי הדרך הבוחרים להרים ידיים ולהיכנע מדוע רק אני מתקשה כל כך? הבורא לעולם איננו מנסה אותנו בניסיון שאיננו יכולים להתגבר עליו
הניסיון איננו מאורע אקראי שהקב"ה מזמן עבורנו זהו אינו כאב של הסתרת פנים, אלא של הארת פנים גדולה

HPortal

להגאון מווילנא היה שכן עשיר מופלג.

אני כבר שנים רבות מתפלל על משהו מסוים ולא נענה
אך הרמב"ן מסביר שההיפך הוא הנכון
אני כבר שנים רבות מתפלל על משהו מסוים ולא נענה
אין לי ספק שזוהי מתנה גדולה מאוד שניחנת בה, והדבר ילווה אותך במעלה הדרך העולה בית א-ל לכל חייך
נושמים מזרחית • חנן בן ארי
הקב"ה רואה בך כמי שמסוגל לצלוח את הניסיון ובכך להביא אותך לדרגה רוחנית נעלית הרבה יותר
זוהי תחושה טבעית שקיימת לא רק בקשר שלנו עם הבורא, אלא גם ביחסים בין אנשים בכלל זה גורם גם חולשה בכל הקטע של האמונה שאמנם אנחנו לומדים תורה ועושים מצוות אבל לא בטוחים ב1000 אחוז שהקב"ה נמצא ומשגיח קיצר מה שנקרא הסתרה רוצה להיות בטוח בקיומו כי מה לעשות הניסיונות שאנחנו עוברים גורמים לנו לפקפק
הבורא הוא כולו טוב, ומטרת בואנו לעולם היא כמבואר ברמח"ל בדרך ה', רק להיטיב לנו אתה וודאי מתבונן בעולם ורואה אנשים רבים שדרכם נראית כסוגה בשושנים, ואתה תוהה בינך לבין עצמך, "מדוע אינני כמותם? ידידי היקר, לא רבים הם האנשים שגם לאחר תקופה כה ארוכה של ניסיון עדיין נלחמים ודורשים להיאחז באמונה

אני כבר שנים רבות מתפלל על משהו מסוים ולא נענה

במשך כעשר שנים אתה מתמודד, אך אתה חש שהקב"ה לא נמצא שם בשבילך.

נושמים מזרחית • חנן בן ארי
אך לעולם אל לך לחשוב כי המשך הקושי מעיד על התעלמות הבורא מתפילותיך, איננו יודעים חשבונות שמים, ויתכן מאוד שבעתיד תיווכח שבזכות הקשיים אותם חווית, תזכה לשכר שאין לשער ואין לתאר
נושמים מזרחית • חנן בן ארי
כשהקב"ה רואה אדם צדיק, והוא חפץ לתת לו עוד שכר, הוא מתאים עבורו קושי מסוים, שעליו הוא יכול להתגבר, וכך על ידי התגברותו על ייצרו הרע, הוא זוכה בשכר של נצח נצחים
HPortal
השליח עוד לא סיים את הבשורה המרה, והעשיר נפל מתעלף הקב"ה מתאווה לתפילתם של צדיקים, ואין ספק שתפילותיך מעוררות רעש גדול בשמים
אתה לא מסכים להתמכר לתחושת חוסר האונים, ולהניח לתובנה שאין מי שמביט ומשגיח, להכות בך שורש

HPortal

כאשר תזכור זאת היטב, ותאמין בכך, ייקל עליך לעמוד בו.

27
HPortal
ההתמודדות שלך עם שאלות באמונה אינן נובעות מריחוק שלך מהקב"ה חלילה
נושמים מזרחית • חנן בן ארי
אתה לא מרפה מהרצון להרגיש מחובר לבורא
HPortal
ניסו לעוררו, וכאשר הוא התעורר ניסו שוב לספר לו את שאירע