איש מכוער. 'איש מכוער'

לאחר מאמצים רבים נשלחים לרומניה כעבור כמה חודשים עוד שני צנחנים וגם הם נופלים בשבי, אך הם מצליחים להתקשר מהשבי עם חברי התנועה החלוצית ברומניה E נפתח עוד אפיק של שיתוף פעולה עם מחלקת מודיעין בריטית אחרת בשם Evasion and Escape התחמקות ובריחה שכינוייה הצבאי היה Military Intelligence 9 MI9
הרוב המכריע — כ-4,500 — נהרגו במהלך הטרור הפנימי שערכו הכנופיות נגד אחיהם הערבים בכל המקומות בהם מופיע הקנה במקרא הוא משמש כמטפורה למשענת שקרית, למשהו בלתי עמיד

Queer Eye

היתה זו התמודדות לא רק עם דמות קשה לפענוח.

6
היופי שבאדם
היתה לו אינטואיציה נפלאה והוא התנבא על מלחמת-העולם השנייה ותוצאותיה וגם על מלחמת השחרור שלנו"
Queer Eye
בשלוש שנות השיתוף החשאי אתן עד אז
שולחן ערוך אבן העזר יא
קודם מכניסים ראש ואחר כך רגל ואחר כך — אתה בפנים
בנוסח באבות דרבי נתן 'ומטייל אל שפת הים', ושמואל קליין בספר היישוב עמ' 103, פרשו כים טבריה ואולי אכן התכוונו לירדן או לירמוך
דבר זה לא הפריע למחלקה המדינית בעתיד לשלם למנהיגים ערביים שונים בעד שירותיהם ועזרתם, כמו, למשל, לשליט עבר הירדן האמיר עבדאללה ראובן לא היה מתנועת הנוער

יבמות כד ב

מכיוון שכך — אתם לא תגלו לו שום דבר.

3
איש מכוער
היו אישים וחוגים ביישוב ובהנהגה הציונית שראו את עיקר החשיבות בחיזוק כוח ההגנה של היישוב כאן בארץ, מחשש לחידוש ההתקפות הערביות ואף כהכנה לקראת המאבקים המדיניים והצבאיים בעתיד
רבי אלעזר בן רבי שמעון, והמכוער / נילי בן ארי
ראה אגב הסיומת במקבילה בגמרא תענית: "והא איכא שפירי דגמירי! אבל אם לא היה שם רינה לדבר זה בעיר, או שפסק הקול שלא מחמת יראה, אם נשאת לנטען לא תצא אפילו אין לה בנים, אפילו בא עד אחד שזינתה עמו לא תצא: הגה: ויש אומרים דאם היה בכאן קול ממש כדרך שנתבאר עם עידי כיעור, מוציאין אותה אפילו מבעלה רש"י ושאלתות ומרדכי בשם הר"ם פ"ב דיבמות אם אין לו בנים ממנה, אבל באחד מהן אין מוציאין מן הבעל, אלא אם כן הוציאה בעלה וכנסה הנחשד מוציאין בא' מהן מן הנחשד אם אין לה בנים ממנה כן משמע מהרי"ף והרמב"ם
שולחן ערוך אבן העזר יא
שם, ובעיקר בקושטא, נפגשו דרכי ההצלה של השבויים הבריטיים ושל יהודי אירופה
אם כן, המכוער מוליך את החכם אחריו, בכוונה תחילה, לעירו של החכם בן של רב ירושלמי נודע, הרב אהרון זסלנסקי, שהִרבה בפרסומים תורניים על מצוות התלויות בארץ
הוא כאילו שיחק כל ימיו במחזה קונספירטיבי, שרק מעטים מאוד משתתפים בו, ויצר סביבו פולקלור של אגדות ומעשיות אבל נעיר שפירוש תוספות שם שואל מדוע הגמרא לא מונה את חוה שהייתה מקור היופי בעולם בדומה ליופיו של אדם הראשון, ויקרא רבה כ להלן עד שאמרו בגמרא בבא בתרא נח ע"א: "שרה לפני חוה כקוף בפני אדם"

'איש מכוער'

כל פעם היתה התלהבות ראשונית למשימה, תוכניות גדולות והתחלות חדשות, עד להיתקלות במכשולים הקשים מכל הסוגים, ולרתיעה ונסיגה מהנכונות לנסות ולפענח את חידת האיש המסובך הזה.

26
Queer Eye
ראובן היה תמיד מזהיר אותה שלא לעשות זאת, למרות התועלת הכרוכה בכך
איש מכוער וקפדן
קציני המטה במפקדה בקאהיר, שדנו בהצעת זסלני כפי שהוגשה לראש המטה, החליטו גם הם בשלילה
יבמות כד ב
וכבר העירו במילתא דבדיחותא על גמרא זו שבשביל זה צריך להיות בדרגתו של רבן שמעון בן גמליאל, שכשהוא נתקל בגויה נאה בקרן זווית, מה שעולה בראשו דבר ראשון הוא דיני ברכות! זסלני מפציר באחראים בארץ שימשיכו בפעולות להכנת המועמדים לשליחויות וטוען כי אנשי ה- O