בגרות באנגלית קיץ 2021. לוח בגרויות 2021

i People may find friends that are funny
iii It makes the connection between people better What is one advantage of wrapping foods in banana leaves? What do we learn in paragraph I? i Why animals like plastic

פתרון בגרויות באנגלית

.

7
פתרון בגרויות באנגלית
ii Why plastic wrapping is cheap
לוח בגרויות 2021
ii It helps people laugh more at movies
מבחני בגרות באנגלית
For example, banana leaves are a cheap alternative to plastic wrapping They are large, thick and very easy to use
ii It makes hot foods taste like bananas II The good news is that there are other ways of wrapping things

פתרון בגרויות באנגלית

iii Scientists found a way to use less plastic.

3
בגרות
9 points Give TWO advantages of using banana leaves according to paragraph IV
פתרונות בגרות באנגלית 2021
In questions 7, 8, 9 and 11, circle the number of the correct answer
פתרונות בגרות באנגלית 2021
According to the studies, what are TWO advantages of laughter?
i There is an alternative to wrapping in plastic
Plastic wrapping is cheaper than paper, so we use it much more

פתרון בגרויות באנגלית

Banana Trees painted by Louise von Panhuys From Wikimedia Commons 20 IV Another advantage of banana leaves is that they are cheap.

23
לוח בגרויות 2021
Read the text below and then answer questions 1-6
פתרון הבחינה באנגלית חורף 2021, שאלון: גרסא ב מוגש צוות המורים של הערות: התשובות המוצגות כאן הן בגדר הצעה לפתרון השאלון. ת
This is very dangerous for the environment
פתרון בגרויות באנגלית
What is the "good news" mentioned in paragraph II? Give ONE problem of paper wrapping and ONE problem of plastic wrapping