אודי כהן עין כרם. רצח המוני בישראל

המניע של רצח המוני זה הוא להציל כביכול את בני המשפחה מעתיד מר ורע, ולמנוע מהם סבל וצער טבח מערת המכפלה, והרצח בשפרעם הנם טרור מובהק, גם אם היו כנקמה
ילד: קטין שלא מלאו לו 14 שנה עמי פופר רצח כשהיה היה בן 21, בתאריך 20

רצח המוני בישראל

בישראל התבצעו שתי רציחות המוניות על רקע זה.

רצח המוני בישראל
הרוב המכריע של הרציחות ההמוניות בישראל — 28 מקרים מתוך 31, שהם 90
רצח המוני בישראל
הבסיס העיוני עליו הושתת המחקר דנן, לרבות סקירת הספרות והטיפולוגיה לרצח המוני בכלל, מופיע במאמרי על ומהווה חלק אינטגרלי מדוח זה
רצח המוני בישראל
בישראל שיעור הנשים רוצחות ההמונים נמוך עוד יותר — והייתה רק רוצחת אחת אחלאס אלערג'אן — רצח 3 ילדיה וניסיון לרצוח רביעי בשנת 2012
עקרון המוציא והממצא נשמר היטב בהגדרה כמו כללים אחרים הנוגעים לשיטות מחקר במדעי החברה, הסתמכות על מקורות ראשוניים ואיזכורם קציר הדמים כלל 7 נרצחים, ו- 10 פצועים, כולם פועלים ערבים שחיכו למעסיקיהם היהודים שייקחו אותם לעבודה משעל, 1998, עמ' 200
נתון זה דומה לישראל — ממה שידוע רק בשליש מהמקרים היה עבר פלילי למבצעים ולאו דווקא על עבירות אלימות ככל הנראה מדובר בעשרות מקרים בהם נקטלו מאות

רצח המוני בישראל

במרבית המקרים זהותו של הרוצח ההמוני מתגלית על אתר, כאשר בדרך כלל הוא מתאבד בזירה או בסמוך אליה, או שהוא נהרג או נעצר — על-ידי סוכני אכיפת החוק, או על ידי הנפגעים בעצמם.

רצח המוני בישראל
אגב, למיטב ידיעתי מחקר כזה לא נעשה עד היום בישראל
רצח המוני בישראל
רצח המוני בישראל
אחד נדון ל-14 שנים והשניים ל-10