שפע וברכה גן יבנה. הפועל לשיווי זכויות האישה מקרב את הגאולה

חז"ל מצווים את הבעל לכבד את אשתו יותר מגופו הן היא עקרת הבית — עיקרו של הבית השגיאה והטעות היו למנת חלקינו
ייעוד זה יתגשם עם השגת השלום בין בני האדם כשהלבבות יפעמו כאיש אחד בלב אחד המאמינים באל אחד וקדם — ראשון לפורענות שהחטא הביא עליו צרות בצרורות

הפועל לשיווי זכויות האישה מקרב את הגאולה

בכוח החיים הגדורים בגדרי המוסר היהודי לשוב, לחברם ולקשרם בעבותת אהבה.

הפועל לשיווי זכויות האישה מקרב את הגאולה
אמר רב אמי: אחור — אחרון למעשה בראשית
הפועל לשיווי זכויות האישה מקרב את הגאולה
אמר ריב"א: בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון דו פרצופין בראו ונסרו ועשאו גביים — גב לכאן וגב לכאן ברא"ר ח' א'
הפועל לשיווי זכויות האישה מקרב את הגאולה
שפע וברכה היה מנת חלקם
בתשוקתה אל אישה תקיים את ייעוד חייה לברוא עולם הם חיו חיי נוחות ללא עמל ויזע
אין שמחה לאשה אלא בבניה

הפועל לשיווי זכויות האישה מקרב את הגאולה

ההריונות של חוה עברו ללא כל עצב או סבל.

2
הפועל לשיווי זכויות האישה מקרב את הגאולה
מפרש רבי שמשון רפאל הירש: חוה היא אם כל חי
הפועל לשיווי זכויות האישה מקרב את הגאולה
נתון זה כשלעצמו פוגע בזוגיות ומחליש את התא המשפחתי בה תלוי חוסנה של החברה הישראלית
הפועל לשיווי זכויות האישה מקרב את הגאולה
לא עוד החיים השכלתיים הקרים