שמורת טבע ביתן אהרון. ביתן אהרן

ענפי החקלאות העיקריים במושב הם הפרדס בעיקר קלמנטינות מסוג מיכל והלול היישוב הסמוך, נקרא על שמה של אשתו, לילי פריימן 'לילי' היא חבצלת באנגלית אך גם על שם הפרח שנפוץ באזור
מדרום לשמורה מצוי בית יערי ששימש בעבר כבית הבראה לעובדי מדינה היסטוריה ב- הוקם היישוב על ידי חמש המשפחות הראשונות: גורדין, חייקין, רוזנברג, שוסטקובסקי ושטיינהוז

ביתן אהרן

סמוך למושב נמצאת שמורת ביתן אהרן.

25
ביתן אהרן
ביתן אהרן
בחורף 1936 הצטרפו למושב עולים מ ולאחר עברו למקום חיילים משוחררים מ היהודית
ביתן אהרן
המושב קרוי על שם אהרן ארצ'יבלד ג'ייקוב פריימן, שעמד בראש ב ושסייע ל ברכישת אדמות האזור

ביתן אהרן

.

23
ביתן אהרן
ביתן אהרן
ביתן אהרן