כניסת צום יום כיפור 2020. יום כיפור 2021: זמני כניסת הצום ויציאת הצום

אם כבה הנר אין לחשוש מותר להדליק נר חדש אך אין לברך על האש החדשה בורא מאורי האש אחרי ההבדלה אוכלים מעט עוגה ושתיה חמה ולאחר כשעה עורכים סעודה גדולה- סעודה של שמחה כתוב במדרש " במוצאי יום כיפור בת קול יוצאת ואומרת "לך אכול בשמחה את לחמך ושתה בלב טוב יינך כי כבר רצה האלוה-ים את מעשיך סיום הצום אחרי תפילת ערבית עושים הבדלה על היין, אם יום כיפור חל בשבת מברכים על הבשמים , ומברכים על הנר שנשאר מערב יום כיפור
תכשיטים- ביום כיפור אין עונדים תכשיטים ושעונים מזהב והסיבה לכך: כי בחטא העגל עם ישראל חטא בזהב ואנו לא רוצים ביום כיפור לגרום לקטרוג בשמיים איסור זה חל כמו כל המצוות על כל איש ונער מגיל 13 ומעלה ועל כל אישה ונערה מגיל 12 ומעלה

זמני כניסת ויציאת צום כיפור 2020

חולים הסובלים מסכרת חייבים להתייעץ עם רופא ורב איך לנהוג ביום הכיפורים.

זמני צום גדליה
ילדים קטנים מגיל 9 אינם חייבים בצום ואסור לשדל אותם לצום
יום כיפור 2021
הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"א בתשרי תשפ"ב, 17 בספטמבר 2021
צום יום כיפור
נטילת ידים הכרחית כגון נטילת שחרית אחר השינה או נטילה אחר השירותים נעשית עד סוף אצבעות הידיים בלבד
גם כאשר יום כיפור חל בשבת לא עושים קידוש על היין מי חייב לצום איסור אכילה ושתייה הוא האיסור החמור ביותר, ועונשו כרת
המוקדים פעילים בכל שנה מספר ימים לפני יום הכיפורים 03-5141010 מכבי מאוחדת 073-7246000 לאומית 072-2722350 איסור רחיצה וסיכה אסור להתרחץ ולשטף את הפנים והידיים ואפילו להושיט אצבע במים לתשומת לבכם, במקרה של ספק האם מותר לצום מבחינה בריאותית, קיימים מוקדי יעוץ רפואיים הלכתיים הפועלים בשיתוף עם רופאי קופות חולים

זמני כניסת ויציאת צום יום כיפור 2020

יש להזהר שלא יהיה בנעל עור לא בחלק העליון ולא בסוליה מנהגי יום כיפור בגד לבן- רבים נוהגים ללבוש ביום כיפור בגד לבן.

6
יום כיפור 2021
אין עושים קידוש בערב יום כיפור ולא בסעודה מפסקת
זמני כניסת ויציאת צום כיפור 2020
אסור להשתמש בסבון ואין למרוח משחה תחליב, קרמים או שמנים
מתי נכנס צום יום כיפור 2020?
להלן זמני תחילת ויציאת הצום: תחילת וסיום הצום: ירושלים תחילת הצום: 18:19 סיום הצום: 19:22 תל-אביב תחילת הצום: 18:17 סיום הצום: 19:24 חיפה תחילת הצום: 18:19 סיום הצום: 19:24 באר שבע תחילת הצום: 18:18 סיום הצום: 19:23 חופשה מבית הספר: ערב החג ויום החג, הימים רביעי-חמישי, ט'-י' בתשרי תשפ"ב, 16-15 בספטמבר 2021
ביום זה אנו מפרישים עצמנו מהנאות העולם ומקדישים עצמינו בתפילה ישנם חמישה עינויים שהתורה מצווה להתענות ביום כיפור: איסור אכילה, איסור שתייה, איסור רחיצת הגוף וסיכתו, איסור נעילת נעל של עור, יחסי קרבה ונהגו שמתעטפים בטלית גם לתפילת הערב, אך מתעטפים בה ומברכים עליה לפני השקיעה
מה עושים ביום כיפור יום כיפור הינו יום מסוגל לסליחה וכפרה על כל העוונות במהלך היום שובתים מכל מלאכה, צמים לא אוכלים ולא שותים ומרבים בתפילות הלכות יום כיפור יום הכיפורים הוא יום קדוש ונורא, ביום זה יום גמר הדין שנגזר על האדם בראש השנה, יום סליחה וכפרה, שבו אין רשות לשטן לקטרג על עם ישראל

יום כיפור 2021

מנהגי ערב יום כיפור 2021 בכדי להתכונן ליום הגדול יום כיפור נוהגים כמה מנהגים חשובים: סליחה.

16
זמני כניסת ויציאת צום כיפור 2020
לכן צריך לשאול רב מוסמך על כל מקרה לגופו
זמני צום גדליה
באתר תלמדו על דיני ומנהגי יום כיפור
מתי נכנס צום יום כיפור 2020?
ומגילאים אלו אין היתר לאכול אפילו מעט או לשתות אפילו לגימה