דלק קבוצה אגח לא. דלק אגח לא

קבוצה של כ־80 מחזיקים פרטיים, המיוצגת בידי יועץ משפטי ששכרו תומכת, ברובה, בדרך פעולה אחרת מול החברה ולא בפנייה לבית המשפט למינוי כונס אגח ממשלתי , אפילו טרייד העשור מבחינתי
דלק מחזיקה כיום ב־55% ממניות דלק קידוחים, והיא מוכנה להתחייב בפני המחזיקים על שעבוד של 20% ממניות דלק קידוחים בין מחזיקי האג"ח של דלק יש גם קולות אחרים, שלא תומכים בעמדת הנציגות

דלק קב אגח לד

מה שגרם לנציגות לחזור לקו מיליטנטי זו החזרה של דלק מהסכמות שהושגו עם הנציגות לפיהן ישעבד לאג"חים את הנכסים הפנויים של החברה.

כלכליסט: מחזיקי דורשים מתשובה שעבוד על 40% ממניות דלק קידוחים
דף
עם השנים גדלה הקבוצה והתפתחה, וכיום היא אחת מקבוצות ההשקעות הציבוריות הגדולות והדינמיות בישראל
דלק קב אגח לא
תשלום המס על אותו רווח של 10 אגורות ילקח רק בפדיון עצמו ששם נוצר הרווח בפועל
כלכליסט: מחזיקי האג"ח דורשים מתשובה שעבוד על 40% ממניות דלק קידוחים May 10 2020 07:10:46:000AM 3819670 קבוצת דלק מוכנה להתחייב בפני המחזיקים על שעבוד של 20% מהמניות בלבד המחזיקים הודיעו שיצביעו ביום שלישי על העמדת החוב של קבוצת דלק, כ־6 מיליארד שקל, לפירעון מיידי
מי שירכוש את התחנות יטול גם חוב של 450 מיליון שקל שהעבירה דלק לדלק ישראל לפני שנה וחוב נוסף של 450 מיליון שקל של התחנות עצמן הבוקר עשויה להתקיים פגישה בין הצדדים, במטרה לגשר על הפערים

דלק קב אגח לא

הבעיה של תשובה היא שהמהלך של בנק לאומי עלול לגרום לבנקים נוספים להעמיד את החוב של דלק כלפיהם לפירעון מיידי וליצור כדור שלג שיטרפד כל אפשרות להסדרת החוב.

דף
הפניקס, שניהלה מו"מ מתקדם לרכישת החוב, נסוגה מהמו"מ שנחשף ב"כלכליסט", שכברקע פנתה רשות שוק ההון לחברה והביעה דעתה נגד המהלך
דלק קב אגח לד
בנוסף קיים סיכון שבית המשפט העליון יקבל את הערעור של דלק, ואז רוכש ההלוואה יצטרך להרחיב את האשראי לקבוצה
דלק קב אגח לד
קבוצת דלק, הנמצאת בשליטת איש העסקים יצחק תשובה
בנוב' 2019 מכרה דלק קבוצה את אחזקותיה בחברות הפניקס ואקלסלנס, ובכך חדלה הקבוצה לעסוק בתחום הביטוח והפיננסים היכנסו לאתר TheMarker Finance דלק מתקרבת להסדר חוב? קבוצת דלק החלה את דרכה בשנת 1951, ימי קום המדינה, כ"דלק, חברת הדלק הישראלית""
דלק, שכבר קיבלה החלטה על גיוס של 400 מיליון שקל בשלוש מנות של 200־100־100 במאי, יולי ודצמבר 2020 בהתאמה, מתנה את הגיוס בהגעה להסכמות על הסעיפים האחרים מול הנציגות בנובמבר 2019 מכרה הקבוצה את אחזקותיה חברות הציבוריות הפניקס ואקלסלנס, ובכך חדלה הקבוצה לעסוק בתחום הביטוח והפיננסים

דף

כזכור, בנק לאומי מנסה למכור את ההלוואה, בינתיים ללא הצלחה.

17
דלק אגח לא
לנו לא", אמר אחד מממחזיקי האג"ח, שטען כי הקבוצה בעד לאפשר לתשובה לממש עוד נכסים ולגייס הון כפי שהוא מוכן להתחייב
דלק קב אגח לא
כיום מנהלת הקבוצה השקעות המתפרשות על פני ארבע יבשות, ומתמקדות בשלושה מגזרים עיקריים: אנרגיה - חיפוש ושאיבת נפט, הובלה- אחסון וזיקוק נפט ותשתיות וייבוא כלי רכב והפצה קמעונאית
דף
הנציגות לא מוכנה לפגישה מבלי לקבל לידיה מסמך סטנד־סטיל, לאי שעבוד או מכירת נכסים ללא הודעה מוקדמת למחזיקים, ובעיקר לקבל התחייבות לשעבוד עתידי של 40% המניות, התחייבות לא לשעבד לבנקים נכסים נוספים, והתחייבות להנפקה ללא תנאים כלשהם