עד איזה שעה אפשר להניח תפילין. הנחת תפילין לאחר השקיעה

לכן ביום שלישי בע"ה תניח תפילין ואין הבדל בן אם זה בר מצווה, שמחת חתונה או כל יום
אני ועוד שני ילדים אמורים לקרוא אותה פרשה בהר הטעמים הם דברים רוחניים יותר ואי אפשר לראותם, ולכן הן אינם כתובים בתורה, אך אותיות ותגים הם דברים יותר נמוכים שאפשר לראות אותם, ולכן הם כתובים בספר התורה

הנחת תפילין לאחר השקיעה

השאלה האם אני צריך לעלות בבר מצווה בכל פרשה בנפרד או אני יוצא אם אני עולה בפרשה אחת בלבד ומתי אני צריך לעלות? מאמר ארוך בנושא כתב הרב מנחם כשר בספרו תורה שלמה, כרך יב פרשת בא עמ' רנט.

5
שאלות לרב
בס"ד לשואל היקר נמנע ממני להשיב לך בזמן, צר לי אבל כבר עברה הבר מצווה ברצוני לברך אותך במזל טוב, שיהיה לך הרבה ברכה והצלחה אם הבר מצוה חל בשבת מתחילים להניח תפילין ביום שישי, שכשיעלה לתורה נמצא שהניח תפילין
הנחת תפילין לאחר השקיעה
תוכל לפנות ליצרן תפילין תסביר לו למה בדיוק האלרגיה ואם אפשר הוא ייצר לך תפילין מתאימות מיוחדות
שאלות לרב
הבנתי שהשאלה היא לגבי התקופה שלפני ל"ג בעומר
מי שמשתתף בסיום מסכת פטור מהתענית השאלה היא מתי עליו להניח תפילין?
אותו הדבר כאן ביום שלפני ההולדת שלו כבר נשלמו לו 13 שנים וביום ההולדת שלו הוא מתחיל למנות את שנת ה14 שלו וזה נקרא שלוש עשרה ויום אחד ואם לא הספקת ללבוש אותם לפני ספירת העומר- תלבש אותם בשבת, ותברך "שהחיינו" לאחר שנכנסה השבת

הנחת תפילין לאחר השקיעה

ההפטרה היא קטע קריאה מאחד הנביאים שדבריו מתקשרים בדרך כל שהיא לפרשת השבוע הרבה מזל טוב בעיה בקריאה שלום כבוד הרב.

23
עד איזה שעה אפשר להתפלל שחרית
שינוי אפן קריאת המילה משנה את משמעותה והקהל לא יצא ידי חובה תחזור הרבה הרבה לפני שאתה עולה לתורה כדי להשתדל שלא יהיו טעויות בברכת ברכה והצלחה הרב רפאל הדיא הנחת תפילין שלום כבודו
סעודת פדיון הבן/יין שנגע מחלל שבת/זמן תפילין ותפילין שנפלו
לגבי חתן בר המצווה אם שערותיו גדלות והוא מתבייש, ישנם המקלים
×”× ×—×ª תפילין
עליה ראשונה חתן הבר מצווה ובעליה של שישי יעלו מוספין הסבא והאבא עם אדם אחר לא מהמשפחה בניהם
בס"ד גיל 13 ויום זה יום ההולדת, לדוגמא: מי שנולד בג' טבת בג' טבת בעוד 13 שנה יהיה בן 13 ויום אחד לא ידוע לי שיש הבדל בין ספרדי לאשכנזי בתאריך
בברכה הרב רפאל הדיא עליה לתורה והנחת תפילין שלום רב לכבוד הרב לבני ימלאו 13 בע"ה בעוד 3 חודשים ישנם שתי דרגות בקריאת התורה: 1

עד איזה שעה אפשר להתפלל שחרית

פשט את ידו ונמצאו בה כנפי יונה.

2
האם אפשר להניח תפילין לפני התפילה?
בירצוני לברך את האתר המלצתי אותו לכמה חברים שלי וברוך השם בזכות האתר הם היו מוכנים לבר מצוה שלום רב! ומאותה שעה לדעת רוב הפוסקים כבר אפשר לקרוא לכתחילה את קריאת שמע, אבל זמן התפילה לכתחילה עדיין לא הגיע
עד איזה שעה אפשר להתפלל שחרית
בס"ד צריך מאד מאד להזהר באפן בו אומרים את המילים
סעודת פדיון הבן/יין שנגע מחלל שבת/זמן תפילין ותפילין שנפלו
ויש אומרים ש'הנץ' הוא בגמר עליית החמה, ויש אומרים שהוא נמשך בכל שתי הדקות וחצי של עלייתה, משך עליית החמה, מהשניה שרואים את הקצה הראשון של החמה ועד שהיא נראית כולה, כשתי דקות וחצי ויש אומרים שהוא נמשך עוד כמה דקות, כל זמן שקרני השמש עדיין אדומות