יונדאי i10 2021. יונדאי i10 INSPIRE, 2015

לאחר שהמציע הגיש את הצעתו אישר בזאת כי בכן ומצא את המוצר לשביעות רצונו המלאה השירותים המסופקים באתר מהווים אמצעי טכנולוגי המעניק שירותי תיווך בין המשתמש באינטרנט לבין מנהלי המכרזים לצורך רכישת המוצרים הנמכרים על ידם ולחברה אין אחריות על המוצרים, טיבם, איכותם ואספקתם
מובהר כי על המשתמש למסור פרטים אמתיים, וכי פעולות התחזות הינן אסורות על פי הדין, וייתכן שיש בפעולות אלה אף עבירות פליליות האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, ושיינתן כסדרו ללא הפרעות

יונדאי i10 INSPIRE, 2015

המשתמש מתחייב לשלם את כל התשלומים הנדרשים בהתאם לתנאי השימוש של האתר ושל מנהלי מנהלי האתר השונים.

יונדאי i10 INSPIRE, 2015
שינויים ותיקונים בתנאי השימוש 1
יונדאי i10 INSPIRE, 2015
יונדאי i10 INSPIRE, 2015
מדיניות ביטול- דמי משתמש עבור שימוש באתר 1
החברה תהיה רשאית לשנות את תנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בהתאם לכך, בעת רכישת מנוי באתר המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי הוא מודע לכך שהמנוי אינו ניתן לביטול ולא עומדת לו כל זכות לקבלת החזר כספי
המשתמש מסכים לכך שהאתר לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש עקב כך הגבלת אחריות "כלכלי לייב" "כלכלי לייב" משקיעה מאמצים רבים על מנת לספק למשתמשי האתר תוכן אמין ומדויק

יונדאי i10 INSPIRE, 2015

משתמש שנחסם נאסר עליו להשתמש בחשבונות של אחרים או לפתוח חשבון חדש תחת פרטים של אחרים.

19
יונדאי i10 INSPIRE, 2015
על אף האמור לעיל, מקום בו רכש המשתמש מנוי במבצע, וקיבל את התמורה הייחודית שבמבצע, בין כהטבה בדמי המנוי ובין באופן אחר, לא יינתן כל החזר כספי על אף ביטול העסקה
יונדאי i10 INSPIRE, 2015
יובהר כי באחריות גולשי האתר להלן: "המציע" לבצע את כל הבדיקות הנדרשות לשם ביצוע הרכישה, וזאת טרם הקניה בפועל במערכות האתר, לרבות אך לא רק ואף לצפות בפריטים באופן פיזי ובמידה וקיימת האפשרות, על המציע לבדוק את אפשרות בחינת המוצר בצורה ממשית מול מערכות החברה ויתכן שינם מוצרים שלא ניתן לצפות בהם פיזית אלא על סמך התמונות המוצגות במערכות האתר
יונדאי i10 INSPIRE, 2015
סיום מנוי ביוזמת הלקוח טרם תום תקופתו — על-פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, לא ניתן לבטל עסקת מכר מרחוק של טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, ומשכך לא ניתן לבטל עסקת רכישה של מנוי באתר, מכל סיבה שהיא, עד לתום תקופת המנוי שנרכשה