עין אביאל. אביאל

באוגוסט 1951 היו בתי המושב בבנייה וכביש הגישה למושב בסלילה במשך שנים נקבע שהיישוב נקרא על שם אביאל מהתנ"ך, סבו של , אולם החלטה זאת בוטלה
שוכן כששה קילומטרים מצפון-מזרח ל באוגוסט 1950 קיבלו חברי המושב גנרטור

אביאל

הגרעין המייסד נקרא יד ה-14 על שם 14 חברי הגרעין שנהרגו במלחמת העצמאות.

3
אביאל
אביאל
היישוב קרוי על-שמו של שכינויו המחתרתי היה "אביאל" , שליח ה ב שנהרג ב- כשניסה להימלט מהכלא האיטלקי
אביאל
בעלייה על הקרקע השתתפו כ-40 מתוך 70 חברי הגרעין, שכן חלק מחברי הגרעין עדיין היו ב
מפת היישובים של באדום - בירוק - מיקום בניין המועצה tabBackground:;tabBorder: aaa;defaultTab:0; אֲבִיאֵל הוא של , המשתייך ל הם עברו הכשרה של כששה חודשים ב לפני עלייתם על הקרקע

אביאל

.

אביאל
אביאל
אביאל