תפילת ערבית תשעה באב. ט' באב עַל אֵלֶּה אֲנִי בוֹכִיָּה: 1953 שנה לחורבן בית המקדש

ה"חברים" כלומר תלמידי חכמים אינם שואלים בשלום חבריהם בתשעה באב, אך הם משיבים שלום בשפה רפה ובכובד ראש ל"הדיוטות" שאינם יודעים הלכה זו תוספתא בקהילות ספרדיות מעטות נהוג להניח טלית ותפילין בבית לפני תפילת שחרית, לקרוא בהם קריאת שמע ולחלוץ אותם, ולהתפלל תפילת שחרית בבית הכנסת בלי טלית ותפילין
התענית בתקופת בית שני הדעות חלוקות בשאלה האם צום תשעה באב התקיים במהלך תקופת בית שני חולים פטורים מאיסור זה לגמרי, משום שחכמים לא החילו את חובת הצום על חולים

ט' באב עַל אֵלֶּה אֲנִי בוֹכִיָּה: 1953 שנה לחורבן בית המקדש

מאחר שתשעה באב הוא החמור מכל צומות האבל, חלים בו חמשת העינויים הנוהגים ביום הכיפורים.

12
ט' באב עַל אֵלֶּה אֲנִי בוֹכִיָּה: 1953 שנה לחורבן בית המקדש
במסגרת זו ניתן ללמוד כתובים העוסקים בפורענות עם ישראל כגון מגילת איכה יחד עם מדרש איכה רבה ומדרש ילקוט שמעוני על איכה , ספר איוב, חלקי הפורענות שבספר ירמיה וסיפור החורבן והגלות בספר מלכים
ט' באב עַל אֵלֶּה אֲנִי בוֹכִיָּה: 1953 שנה לחורבן בית המקדש
במהלך השנים דנו לגבי אמירת קינות על השואה, ואף שלא הושגה הסכמה בנושא, קהילות רבות מוסיפות קינות מעין אלו לסדר הקינות
ט' באב עַל אֵלֶּה אֲנִי בוֹכִיָּה: 1953 שנה לחורבן בית המקדש
בשנה שבה חל תשעה באב בשבת או במוצאי שבת, ניתן לאכול בסעודה המפסקת שהיא בעצם סעודה שלישית של שבת ללא כל ההגבלות הללו, היות שאין נוהגים מנהגי אבלות בשבת
בכמה מקהילות צפון אפריקה אומרים לפני תפילת מנחה פיוטי נחמה, כדוגמת הפיוט "ארץ חפץ נדחיך" לריב"ש לאחר מכן מוציאים ספר תורה וקוראים את פרשת "ויחל משה" כבכל תענית ציבור
בתלמוד הירושלמי נאמר כי מלך המשיח נולד בתשעה באב חז"ל המליצו להימנע מעשיית מלאכה, ואמרו שהעושה מלאכה ביום זה אינו רואה בה סימן ברכה, מכיון שהדבר מסיח את הדעת מהאבלות

ט' באב עַל אֵלֶּה אֲנִי בוֹכִיָּה: 1953 שנה לחורבן בית המקדש

בשבת עצמה אין נוהגים דיני האבלות, אף שהיא חלה ביום ט' באב, ומותר לאכול אף בסעודה המפסקת בשר ויין.

20
ט' באב עַל אֵלֶּה אֲנִי בוֹכִיָּה: 1953 שנה לחורבן בית המקדש
אצל האשכנזים אומרים קדיש תתקבל מיד לאחר חזרת הש"ץ, עלינו לשבח ואחר כך אומרים את כל הקטעים שלא אמרו בשחרית שיר של יום ופיטום הקטורת
ט' באב עַל אֵלֶּה אֲנִי בוֹכִיָּה: 1953 שנה לחורבן בית המקדש
אצל הספרדים הנוהגים לומר את שירת הים, אומרים את שירת האזינו כפתיחה לקינות
ט' באב עַל אֵלֶּה אֲנִי בוֹכִיָּה: 1953 שנה לחורבן בית המקדש
קיומו של צום בחודש אב שנקבע לאחר חורבן בית המקדש הראשון מוזכר כבר בספר זכריה שזמנו מתוארך לסוף תקופת גלות בבל ותחילת ימי בית המקדש השני , אך ללא פירוט באיזה יום בחודש חל הצום
בספר מתוארת משלחת מבבל שנשלחה אל כהנים ונביאים בארץ ישראל עם שאלה לגבי עצם התענית בחודש אב, וזאת לאור התהליך ההפוך: שיבת ציון ובניית בית המקדש השני: "הַאֶבְכֶּה בַּחֹדֶשׁ הַחֲמִשִׁי הִנָּזֵר כַּאֲשֶׁר עָשִׂיתִי זֶה כַּמֶּה שָׁנִים? מנהג קדום אצל יהודי ארם צובא הוא לקרוא את מגילת איכה לאחר שירת האזינו ולפני תפילת ערבית ולא אחרי תפלת העמידה כמו ברוב העדות יחד עם זאת, מנהגי אבלות מצומצמים נקבעו ליום י' באב
כאשר חל הצום במוצאי שבת אומרים לאחר הקדיש את ברכת מאורי האש על נר הבדלה וביום כיפור — מי רוצה לאכול? לאחר ההפטרה אומרים אשרי וקדושה דסידרא ממנה משמיטים את הפסוק "ואני זאת בריתי" כיוון שהפסוק דן בלימוד תורה ואין לומדים תורה בתשעה באב

ט' באב עַל אֵלֶּה אֲנִי בוֹכִיָּה: 1953 שנה לחורבן בית המקדש

בין הספרים הללו מצויים בין היתר: ספר מלחמת היהודים שחובר בידי יוסף בן מתתיהו, ספר האגדה, ספרי היסטוריה של עם ישראל בזמן הגלות וספרות השואה.

14
ט' באב עַל אֵלֶּה אֲנִי בוֹכִיָּה: 1953 שנה לחורבן בית המקדש
לאחר ביאת המשיח ובניית בית המקדש השלישי, יהפוך תשעה באב ליום של חג ושמחה, כשאר הצומות על החורבן
ט' באב עַל אֵלֶּה אֲנִי בוֹכִיָּה: 1953 שנה לחורבן בית המקדש
בקרב יהודי אשכנז נוהגים רבים לאכול סעודה רגילה קודם לצום, ומעט קודם לכניסת הצום לאכול סעודת מפסקת סמלית, לפי דיניה
ט' באב עַל אֵלֶּה אֲנִי בוֹכִיָּה: 1953 שנה לחורבן בית המקדש
ועושים הבדלה לפני שאוכלים כמו שכולם מבדילים על היין בצאת הצום