מענק הוצאות קבועות ספטמבר אוקטובר. בקשות למקדמה למענק הוצאות לעסק לחודשים ספטמבר אוקטובר

מדובר במענק חד-פעמי עבור המשך העסקתם של עובדים בחודשים ספטמבר ואוקטובר יוצא שהמענק המקסימלי הינו 15% מהמחזור בחודשים ספטמבר אוקטובר 2019
מענק עידוד תעסוקה- כדי לאפשר למעסיקים שקלטו עובדים בסיום הגל הראשון אבל בגל השני נאלצים שוב להוציא עובדים לחל"ת נקבע כי מי שמוציא עובדים בספטמבר , הם לא ינוכו ממצבת העובדים בתנאי שעובדים אלו עבדו בחודש ספטמבר 15 ימים לפחות זאת בהתאם לאישור תוכנית הסיוע הכלכלית

תכנית כלכלית להתמודדות עם הקורונה

העוסק יהיה זכאי למענק בסכום השווה למכפלה של 5,000 ש״ח במספר העובדים המזכים, כאשר מספר העובדים המזכים תלוי במידת הפגיעה של העסק, ככל שהעסק נפגע יותר- מידת זכאותו עולה.

הרחבת תקופת מענק הוצאות קבועות לחודשים ספטמבר ואוקטובר 2020
המקדמה היא בגובה 50% ממענק ההוצאות הקבועות
בקשות למקדמה למענק הוצאות לעסק לחודשים ספטמבר אוקטובר
מספר העובדים המזכים תלוי במידת הפגיעה של העסק, ככל שהעסק נפגע יותר- מידת זכאותו עולה
הרחבת תקופת מענק הוצאות קבועות לחודשים ספטמבר ואוקטובר 2020
לפרטים נוספים ניתן לפנות ל: סטפני פינקלשטיין, 052-5364433, רו"ח בועז אמיר, 052-2722159, boaz mbtcpa
את הבקשות למקדמה ניתן להגיש במהלך חודש אוקטובר 2020 בלבד גם חברות ושותפויות חדשות שהחלו לפעול בינואר - פברואר 2020 יכולות להגיש במסגרת זו תביעות למענקים, ככל שהן עומדות בתנאי הזכאות
מדובר בהקלות ומענקים שנועדו לנפגעים בגל השני הפטור, כשיאושר, יוגש גם הוא באמצעות טופס דיגיטלי באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה

הרחבת תקופת מענק הוצאות קבועות לחודשים ספטמבר ואוקטובר 2020

עוד נקבע כי רף השכר לעובד מזכה יהיה 2,500 ש״ח.

תוכנית ההקלות במיסים והמענקים לעצמאים ועסקים קטנים יוצאת לדרך
במידה ויהיה שינוי בעמדת רשות המיסים בנושא זה נעדכן
עידכוני קורונה סוכות 2020
הקלה למדווחים על בסיס מזומן תינתן הקלה לעוסקים המדווחים על עסקאותיהם עם קבלת התמורה, אשר התמורה ניתנת להם בחלוף למעלה מ־30 ימים, ולכן הירידה במחזור העסקאות כתוצאה מההגבלות החדשות צפויה להתבטא בתקופה הכוללת את החודשים נובמבר-דצמבר
בקשות למקדמה למענק הוצאות לעסק לחודשים ספטמבר אוקטובר
גובה המקדמה יתבסס על סכום המענק ששולם בפעימות הקודמות