התרת נדרים בטלפון. נדר (יהדות)

כך כשמקיימים תורה ומצוות בכלי טמא , עם גוף שנכשל בעיניים כל הזמן , קורא עיתונים של פריצות , רואה טמבלוויזיה וגולש באינטרנט לא כשר , איך אתה מצפה שהתורה והלימוד שלו יצילו אותו מאסונות! באשר להתרת נדרים בערב ראש השנה, שהיא רק מנהג לחומרה, קל וחומר שאפשר לסמוך על היתרים אלו ולעשות התרת נדרים באמצעות זום כאשר שלושה אנשים שהם בית הדין ישבו יחד, ויתירו לאחרים ולכאורה יש מקום לומר דהתרת נדרים דער"ה עדיף טפי דסו"ס עומד הנודר בפני בי"ד של שלשה ובמפורש מתחרט הוא על נדריו ומבקש התרה על העבר ומבטל את נדרי העתיד, משא"כ בכל נדרי שדומה יותר למעין תפלה
ובדרכו כתב לבאר גם למה לא מהני בכתב, ודבריו הם כעין דברי הרדב"ז על הרמב"ם מצווה זו, בשונה מרוב דיני התורה, חלה גם על קטן הסמוך לגיל מצוות לו מוצמד הכינוי ""

התרת נדרים ערב ראש השנה

.

25
התרת נדרים
התרת נדרים
התרת נדר בטלפון
יפתח מוכרח היה לקיים "את נדרו אשר נדר", והעלה את בתו היחידה לקרבן
דלכאורה תמוה דמשום גזירה רחוקה כ"כ שמא יחידים יכשלו בשוגג באיסור מעביר ד"א ברה"ר ביטלו מכל בית ישראל את סגולת השופר המופלאה
לא יכול להיות בחיים , שעשית רצון ה' וה' סתם מזיק לך ומכאיב לך , הבעיה היא בך לא באשתך , תעשה תשובה ותקבל באהבה

התרת נדרים

כשהוא שאל אותי , מדוע ה' יתברך לא נותן לי זיווג? כֻּלָּם יִהְיוּ בְטֵלִים וּמְבֻטָּלִים, וַחֲשׁוּבִים כַּחֶרֶס הַנִּשְׁבָּר, וּכְדָבָר שֶׁאֵין בּוֹ מַמָּשׁ, שְׁבִיתִין וּשְׁבִיקִין, לָא שְׁרִירִין וְלָא קַיָּמִין.

6
התרת נדרים
ומתחננים אנו בתפילה, בתחינה ובקשה, "פנה נא אל התלאות ואל לחטאות"
התרת נדרים ערב ראש השנה
סדר התרת קללות
ד כשמגיע הזמן שבו אתם מותרים, תחשוב עליה ולא רק על עצמך ודי לחכימא ברמיזא ה הדרך לתוצאה חשובה יותר מהתוצאה עצמה - מתמטיקה פשוטה תחשוב על זה ו נסה להיות חכם,ברר מה מעיק עליה לפני שתחשוב על הרגש, תמצא את המניע ז נסה להיות נחמד,להפתיע אותה,לא להיות שגרתי,לכתוב לה,לקנות לה זה יועיל אח יקר,חוסר רגש הוא בד"כ תוצאה של הזנחת הקשר,לדעתי הדבר נובע מחוסר תקשורת ברגע שהתקשורת הבין-אישית שלכם תשתפר הכל יבוא על מקומו בשלום
והר"ן הביא שם מה שנחלקו הראשונים בביאור איבעי' זו גם ליד נחלים ומפלים יש באסטות זה אומר שהנהר לא מדהים ביופיו? וכבר כתב רבינו סעדיה גאון בטעמי התקיעות שתקיעת השופר יש בה המלכת הקב"ה בעולמו עי"ש
חז"ל מתחו ביקורת חריפה על מעשהו של יפתח, אשר ברור שאין לו כל תוקף, ועל שהיה בדורו ולא הפר את נדרו: היה יכול להפר את נדרו ולילך אצל פנחס וְהָאֶבֶן הַזֹּאת, אֲשֶׁר שַׂמְתִּי מַצֵּבָה, יִהְיֶה בֵּית אֱלֹהִים; וְכֹל אֲשֶׁר תִּתֶּן לִי, עַשֵּׂר אֲעַשְּׂרֶנּוּ לָךְ

התרת נדרים בשידור חי

.

3
התרת נדר בטלפון
ללכת לרב הכי קרוב ולספר לו על הנדר
התרת נדרים בשידור חי
התרת נדרים בשידור חי
בורא רפואות ישלח רפואה לשמה לכל חולי עמו ישראל