הרבי מקוצק. חכמת הקבלה

יש דעה שאין איסור שריפת דברי תורה בתורה שבעל פה למה כדי ללמד שמירת שבת צריך להקהיל את כולם? נס קריעת הים הוא בעל כמה פנים — של עם ישראל, של המצרים, של הקב"ה, של המלאכים, של הים ואפילו של הסוסים
אליו נסעו מרבית החסידים כולל שני בניו ושני חתניו של רבי מנחם מנדל מקוצק הוא טייל עמם ביערות ועל גדות הנהר, ערך ארוחות שבת וחג מלאות שמחה והתפלל עבורם לפרנסה ובריאות כמקובל בחצר חסידית

רבי מנחם מנדל מורגנשטרן מקוצק

בחיים הקומונריים טושטשו לגמרי הבדלי המעמדות בין אדם לאדם.

2
הרבי מקוצק
לקחו את הכתר מעליו והעבירו אותו לחברו
אופי
בפשיסחא סיגל מנדל לעצמו את דרך ההסתר שלמד מרבו אך סלל לעצמו דרך משלו
אופי
אם ירצה השם יתברך לנסות את הרבי, שאני אשאר עני, אני מקבל עלי את הדבר ברצון, ובלבד שלא יבטל הרבי בעצמו את הסבה
האויב, בחולניותו המרושעת, השכיל להשתמש ביסודות החיוניים ליהדות לצרכיו הוא: את הלכידות המשפחתית רבת השנים ביהדות ניצל כדי להשמיד את היהודים ביתר יעילות - הוא קרא ליהודים בגטאות שלא לדאוג, והבטיח שהמשפחות תמיד יישארו יחד עשרים שנה תמימות התבודד באוהלו ולא רצה לראות פני איש
לאחר פטירת היהודי הקדוש היה לתלמיד בולט של ממלא-מקומו, רבי שמחה בונים מפשיסחה קיצור: שורק תולדות החסידות מאת פרופ' דוד אסף קיצור: אסף אתר צדיקים קיצור: צדיקים לעיון נוסף: על תמריל ברגסון: כתבה: עליזה גרינבאום אין דבר שלם יותר מלב שבור האימרה מלאת הרגש מיוחסת לרבי מנחם מנדל מורגנשטרן הידוע כ"רבי מקוצק" או "הקוצקר"

רבי מנחם מנדל מקוצק

הרב לא נתן לתלמידיו רשות לעזוב את קוצק לביקורי משפחות במשך חודשים רבים.

הרבי מקוצק
אמרות נוספות מובאות בספר "" ובספרי חסידות נוספים שיצאו לאור לאחר פטירת הרבי מקוצק
הרבי מקוצק
גם בארץ, כבפולין, היא נחשבת לחסידות החזקה ביותר
רבי מנחם מנדל מקוצק
אמונה תמימה הנובעת מהלב מקרבת את המאמין אל האלוהים יותר מפעילותו של התלמיד החכם או הפרנס
אבל אנחנו לא רואים את זה במקום שיש סוד — שם יש גניבה
חג השבועות הוא "זמן מתן תורתנו", ולא "זמן קבלת תורתנו", כי התורה נתנה לכל ישראל שווה בשווה — אולם כל אחד קיבל ממנה לפי כוח שכלו ועוצם השגתו זהו המקום שממנו בא אבי, ואליו המשיך להתייחס כביתו מוקסם משפע של מסורות וסיפורים

רבי מנחם מנדל מורגנשטרן מקוצק

על כל פסיעה ניגש מבקש אל התיש הקדוש.

23
הרבי מקוצק
לאחר הסתגרותו נותר הרבי בודד עם קומץ חסידיו, אך בחלוף השנים חל מפנה: באורח פלא יצרה הסתגרותו המסתורית כוח משיכה נסתר, וככל שהרבי רדף יותר את חסידיו, כך נמשכו אליו יותר
אישי רחוב
התורה אינה אצל אותם יהודים, החושבים שהגיעו עד שמי שמיים
מנחם מנדל מקוצק
כפי שהדבר במציאות כך הוא מופיע על הרשתית בעין