מרכז הצעצועים. אודות

מומלץ להשתמש בדפדפן מסוג גוגל כרום משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך דואר רגיל, דואר רשום, שירות שליחים , לפי שיקול דעתה של החברה המציעה
כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, ככל שחל מע"מ על העסקה על פי הדין, אלא אם צוין מפורשות אחרת תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל

קצת על החנות

בביטול שלא עקב פגם, אם קיבל המשתמש את המוצר נושא העסקה או החוזה, המשתמש חייב להחזירו לחברה במקום עסקה על חשבונו, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבל המשתמש בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

11
קצת על החנות
במקרה של ביטול עקב פגם: ביטל המשתמש עסקה עקב פגם במוצר נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר, לבין הפרטים שנמסרו לו מאת החברה, תחזיר החברה למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש, וכן תבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה ולא תגבה מהמשתמש דמי ביטול כלשהם; אם קיבל המשתמש את המוצר נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסר לו המוצר, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבל המשתמש בעקבות עשיית העסקה או החוזה
קצת על החנות
יובהר כי ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע"י המשתמש, כפוף לכך שהמשתמש יחזיר את המוצר באריזתו המקורית שלא נפתחה, ללא פגם ומבלי שנעשה בו שימוש
קצת על החנות
בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת
הוא בעל כתובת דואר בישראל למשלוח המוצרים, וכתובת דואר אלקטרוני הזמנת בלונים לימי הולדת, זרים, שלטים, זיקוקין וכו'
בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר, המשתמש מוזמן ליצור קשר באמצעות פרטי החברה המופיעים בעמוד "צור קשר" באתר זה החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע

קצת על החנות

במידה וניתן לספק את המוצר, תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי וחיוב כרטיס האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי העיסקה אושרה או נדחתה.

27
קצת על החנות
לצורך ביצוע ההזמנה רשאי המשתמש לבחור באחת משתי דרכים למסירת כרטיס האשראי: באמצעות PayPal או באמצעות בחירה באפשרות תשלום טלפוני שבה נציג החברה ייצור קשר טלפוני עם המשתמש לצורך השלמת ההזמנה
קצת על החנות
משתמש המבקש להחליף או להחזיר מוצר שרכש בסעיף זה: "מוצר ראשון" במוצר אחר בסעיף זה: "מוצר שני" , יישא בעלות החזרתו של המוצר הראשון אל החברה, וכן בעלות משלוח המוצר השני מהחברה אליו
קצת על החנות
אתר זה הינו אתר ישראלי והתשלום בו מתבצע בשקלים חדשים בלבד
מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החברה בדיקת זמינות של המוצר במלאי, ויכולת האספקה שלו
אנו נשמח לעמוד לרשות המשתמשים בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ולמוצרים באתר במועד האספקה יידרש המשתמש או מיופה כוחו, להופיע ולהציג תעודת זהות של המשתמש לצורך קבלת המוצר

אודות

ניתן צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטי המשתמש; 7.

קצת על החנות
החברה שומרת לעצמה את הזכות להודיע כי אין באפשרותה לספק את המוצר ביעד מסוים, מכל סיבה שהיא, ובמקרה כזה יהיה רשאי המשתמש להודיע על ביטול העסקה, או לחילופין לאסוף את המוצר בעצמו
אודות
המשתמש הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם אחר עם החברה או מי מטעמה; 7
אודות
זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה, כוללים רק את חישובם של ימי עסקים ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג