מענק סיוע לעצמאים נובמבר דצמבר. עדכוני קורונה 11.01.2021

המענק ניתן בהתאם לעמידה ובתנאי הזכאות השונים הגשת הבקשות עבור 5 התקופות הנוספות תיפתח החל מה-15 לחודש של החודש העוקב לתקופה עבורה מבוקש המענק ותהיה פתוחה למשך 90 יום
כאשר 'ניכויים' — למעט הפרשות לקרן השתלמות לעצמאי או לקופת גמל לקצבה, מס מקביל, ביטוח מועדף אובדן כושר עבודה, ניכויים על הכנסות מסרט, ניכויים בשל השתתפות ביחידות נפט את הבקשה למענק ניתן להגיש החל מהיום ה-1 בנובמבר 2020 ועד ליום ה-15 בפברואר 2021

מענקים לעצמאים דצמבר 2020 ובעלי שליטה ולעסקים קטנים

הגדרות: הכנסה חייבת במס — הכנסה לאחר ניכויים שהותרו לפי דין "" ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו לפי דין, למעט רווח הון.

18
מענק לעצמאים חודש נובמבר: הגשת תביעות באזור האישי
למענק יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים ושכירים בעלי שליטה שבין השאר סך ההכנסה החייבת שלהם בשנה הרלוונטית 2018 או 2019 לא עלתה על 651,600 ש"ח וסך ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת מעסק בשנה הרלוונטית 2018 או 2019 עולה על 714 ש"ח
מחשבון מענק סיוע לעצמאים
הלקוחות שלנו בין לקוחות הפירמה חברות ציבוריות ופרטיות, חלקן מהמובילות במשק וחלקן בשלבי צמיחה ובעלות פעילות בינלאומית
נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה עבור החודשים ספטמבר
משך תקופת הזכאות תקופת הזכאות לעניין תנאי הזכאות לעיל, היא התקופה בה העצמאי או שכיר בעל שליטה בחברת מעטים זכאי לקבל את המענק
זכאותכם למענק יבדק על ידי משרדנו רק לאחר דיווח ותשלום הדו"ח למע"מ לתקופה נובמבר-דצמבר 2020 סכום מענק הסיוע הדו חודשי, הוא בגובה של עד 15,000 שקל לכל תקופת זכאות ומהווה 70% מההכנסה החייבת הממוצעת לחודש, לפי שנת המס 2018 או לפי שנת המס 2019, לפי הגבוה בהם, כפול 2
השגה וערעור עובד עצמאי או שכיר בעל שליטה שטוען כי מגיע לו לקבל את המענק אך הבקשה סורבה מטעמי קביעת הזכאות, רשאי להגיש השגה על החלטת רשות המסים אולם, המועד האחרון להגשת התביעה בעד אותם מענקים הוא 90 יום ממועד התחילה כאמור לעיל

מחשבון מענק סיוע לעצמאים

מימוש הזכאות — איך להגיש תביעה לקבלת מענק סיוע? ניתן לפנות אלינו לקבלת שירות פרטי ומקצועי בתשלום.

19
מענקי סיוע
למענק יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים, שבין השאר, חלה ירידה של לפחות 25% במחזור הפעילות העסקית שלהם בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה, ושמחזור פעילותם הממוצע לחודש בשנת המס 2019 היה בין 1,500 שקל ל-25 אלף שקל
מענק לעצמאים חודש נובמבר: הגשת תביעות באזור האישי
להגשת הבקשות ולפרטים נוספים על המענק ותנאי הזכאות ניתן להיכנס לאתר רשות המסים:
מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים (פעימה חמישית)
הכלכלן 2019 גולשים יקרים אתר הכלכלן הנו אתר בבעלות פרטית ללא זיקה לגופים המסוקרים באתר