בורסת תא. מניית פרטנר

לאור התעניינות הולכת וגוברת של חברות ישראליות גם ברישום למסחר בשווקים במזרח הרחוק, בהם ו, בין בשל זיקה עסקית לשווקים אלה או בשל תפיסה לפיה מדובר בשוקי הון אטרקטיביים לגיוס, הגישה הרשות לני"ע הצעה אשר ביוני 2018 אושרה על ידי של הכנסת ולפיה תתאפשר הרחבת הסדר הרישום הכפול כך שיכלול שלוש בורסות נוספות: סינגפור, הונג קונג ו מדי תקופה מסוימת, עולה הרעיון של שינוי מועדי המסחר, כך שהבורסה לא תהיה פעילה בימי ראשון ותפעל בימי שישי
המשקל המקסימלי למניה במדד הופחת מ-10% ל-7% עם זאת, פרסמה החלטה בדבר אי הכרזה על הבורסה כעל מונופול

מניית פרטנר

ניתן בדרך כלל לקבל הנחה של עשרות אחוזים מהתעריפון הבנקאי בבקשה בלבד, גם ללא מחזורים משמעותיים לכ-0.

1
אתר הבורסה
בנוסף, ההקלות הסדירו רישום של חברות הרשומות בישראל לרישום בבורסות מוכרות בחו"ל ואפשרו שינוי משטר דיווח בהתאם לכך
הבורסה לניירות ערך בתל אביב
נכון לסוף ינואר , נסחרות בבורסת תל אביב 457 חברות בשווי שוק כולל של 837 מיליארדי שקלים
מניית פרטנר
תקנון הבורסה נועד לקבוע כללים לניהול תקין והוגן של הבורסה והוא מסמך המתעדכן באופן תכוף ובהתאם לשינויים בשוק ההון הישראלי
פרטנר רשומה כחברה דואלית ולכן מניותיה נסחרות בת"א ותעודות ה-ADS שלה נסחרות בנאסד"ק המדד כולל 20 איגרות חוב קונצרניות הצמודות למדד בריבית קבועה, בדירוג A- ומעלה, בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין כלל איגרות החוב הצמודות למדד, אשר נכללות במאגר האג"ח, תוך סייגים על מספר סדרות פר מנפיק
המדד הוכרז ב- והושק ב- ןבמגזר הנייח שירותים הניתנים על גבי רשתות נייחות, לרבות שירותי ספק אינטרנט ISP , אחסון מידע עסקי במרכז נתונים ושירותי ענן

מניית פרטנר

המסחר בניירות ערך בארץ ישראל החל ב, בעקבות של בנקאים יהודים שנמלטו מ.

בורסת
חברים שאינם בנקים, קרי בתי ההשקעות גובים מסוחרים בעלי היקף מחזורים נמוך עמלה נמוכה יותר כ-0
אתר הבורסה
רשות ניירות ערך היא רגולטור המפקח על פעילות הבורסה, ואילו מסלקת הבורסה, מסלקת מעו"ף והחברה לרישומים של הבורסה, הן חברות בבעלות מלאה של הבורסה
בורסת
כ-141,000 חשבונות חדשים נפתחו על ידי הציבור הרחב במהלך שנת 2020, לעומת כ-98,000 חשבונות חדשים בשנת 2019, צמיחה של כ-44%
נוסף על זאת, גובים הבנקים הישראליים מגוון עמלות שונות הקשורות לפעולות מול הבורסה, כגון דמי הפצה לקרנות נאמנות ו" דמי משמרת" שהיא עמלה ארכאית אשר מעטים מבתי ההשקעות ממשיכים לגבות בעולם דיגיטלי, ההצדקה לעמלה זו ברורה פחות, מרבית חברי הבורסה שאינם בנקים אינם גובים אותה מלקוחותיהם ואף הבנקים נוטים לוותר עליה עבור חלק מלקוחותיהם
בנוסף, הושקה תערוכת "הבורסה בראי הזמן" במרכז המבקרים של הבורסה, שהציגה את הפעילות הבורסאית מימיה הראשונים בשנת כלשכת החליפין ב, ולאורך 70 שנה, על רקע האירועים במשק ובמדינה מאגר תמר מכיל גם מניות קטנות יותר וכן מניות עם החזקות ציבור נמוכות

הבורסה לניירות ערך בתל אביב

בחודש נובמבר 2014 פרסמה הצעה לשינוי מבנה הבורסה , לרבות הפיכתה לחברה למטרות רווח, מתוך מטרה לשפר את שקיפות פעולתה, את יעילותה, את הסחירות ואת שיתופי הפעולה עם בורסות אחרות בעולם.

8
הבורסה לניירות ערך בתל אביב
בתערוכה, הוצגו תעודות מנייה מיוחדות, אביזרים שונים מזירות המסחר ותמונות המספרות על התפתחות הבורסה
מניית פרטנר
בשנת , בעקבות הגידול בפעילות המסחר, עברה הבורסה ממשכנה ברחוב אלנבי 113 למשכנה ברחוב אחד העם 54, תל אביב
אתר הבורסה
אלו נסחרות בזירת הרצף, בניגוד לנגזרים הבורסאיים שנסחרים בזירת רצף-נגזרים