בית ספר מורשה ברכיה. מושב ברכיה

במאמר זה נבדוק את התהליכים שעברו על בית הספר, ואת בחירותיהם של ההורים מהיישובים השונים בכיתות מעורבות או נפרדות בשנת 2010 הובאו לקבורה בבית העלמין של המושב עצמותיו של הרב , שהיה ליהודי ג'רבה בשנים 1931-1912
במאמר זה נבדוק את התהליכים שעברו על בית הספר, ואת בחירותיהם של ההורים מהיישובים השונים בכיתות מעורבות או נפרדות כ-150 מהם בחרו בבית הספר "מורשה" שבמושב ברכיה, שהוא בית הספר הדתי של המועצה האזורית חוף אשקלון

חינוך בכיתות מעורבות או בכיתות נפרדות?

תיאור מקרה: בית הספר הממ"ד המעורב "מורשה" 1.

חינוך בכיתות מעורבות או בכיתות נפרדות?
היישוב "ניצן" נחשב לדתי שבין יישובי המועצה האזורית חוף אשקלון
מושב ברכיה
המהפך: מבית ספר של 12 כיתות מעורבות לבית ספר עם כיתות מעורבות ונפרדות צירוף הילדים החדשים בשנת הלימודים תשס"ו, ברובם מאתר הקראווילות "ניצן", העלה את מספר ילדי בית הספר בכ-50%, אבל במקום להוסיף כיתה מקבילה בכל שכבה שונו לחלוטין פני בית הספר
חינוך בכיתות מעורבות או בכיתות נפרדות?
עם המעבר מהרצועה נפתחה בפני הורים מסורתיים, שברבות מהערים הגדולות ויישובים בפריפריה ילדיהם לומדים בחינוך הממלכתי דתי, האפשרות להצטרף לחינוך הדתי המעורב, אפשרות שלא היתה קיימת בעת שהתגוררו ביישובי רצועת עזה
השם סמלי המבטא את כמיהתם של המתיישבים הראשונים בשל דרישת ההורים החדשים שילדיהם ילמדו בכיתות נפרדות גדל מספר הכיתות בבית הספר מ-12 ל-19
המושב מונה כ-90 משקים חברי אגודה זאת על אף העובדה, שבמגזרים מסוימים הוכח שניתן לשפר במידה ניכרת את השתתפותן של בנות בלימודים על ידי הקמת מסגרות נפרדות לדוגמה: באום אל-פאחם ירד שיעור הנשירה מ-32% ל-8% בלבד תוך חמש שנים לאחר פתיחת בית הספר "חדיג'ה" לבנות בלבד David, 2002

אורייאנית

בשנת 1999 היה מספר הנשים שלמדו עסקים וניהול ומדעי המתמטיקה לתואר ראשון באוניברסיטת בר אילן כמעט כפול מזה של הנשים הלומדות מקצועות אלו באוניברסיטה העברית למ"ס 2000, לוח 5.

חינוך בכיתות מעורבות או בכיתות נפרדות?
לפיכך, כמעט כל הילדים ממשפחות אלו — למעט הילדים הבודדים שלמדו מחוץ לרצועה גם כאשר הוריהם התגוררו שם, היו צריכים לעבור לבתי ספר חדשים
אורייאנית
עוד נציין, שבבחירות של שנת 2003, שהיו האחרונות לפני צירוף התלמידים החדשים לבית הספר "מורשה" היה השיעור של מצביעי ש"ס במושב ברכיה 41%, מהגבוהים במדינה! היות הכיתה מעורבת או נפרדת נקבע ללא התחשבות במספר התלמידים, למעט "תקרה" של 36 ילדים בכיתה, שתוצאתה היתה פיצול כיתה לשניים במקרה אחד בלבד: כיתה ג בנות
אורייאנית
ככל שעולה הגיל תגבר הנטייה לשלוח ילדים ללמוד בכיתות נפרדות