שכונת הלל רמת גן. רמת גן

הכביש שחלף בין לקיבוץ אפעל חיבר את בית החולים לכביש גהה ולרמת גן ונקרא 'דרך שיבא' לפי גבולות אלה בשכונה גרים כ-16,000 תושבים
כמו כן, ברחוב ממוקמת , אשר שימשה בעבר את משטרת אזור זה אשר התפתח במקביל לצעדיה הראשונים של רמת גן וכונה "רמת גן ב'" עד לסיפוחו לעיר

רמת גן

על הר הבנים הוקמו בית יד לבנים ואנדרטה לזכר השואה, כשלצידם נערכים טקסים ממלכתיים ב וב.

9
רמת גן
השכונה החלה דרכה כישוב חקלאי נפרד מרמת גן שראשיתו הרשמית באספת בעלי מלאכה שכינס ב- בה הוצע לקנות 280 דונם מ'חברה חדשה'
רמת גן
הסניף הוקם בשנת 1957 על ידי אברהם לקס
רמת גן
רמת גן נוסדה אמנם כ אולם תוך זמן קצר התברר כי צורת התיישבות זאת אינה מתאימה לאופיים ושאיפותיהם של ראשוני המקום
בשנת הוכתרו מאמציו של אברהם קריניצי לשכנע את תושבי השכונה להסתפח לרמת גן והשכונה הוכללה בשטח בנין ערים ר"ג וב- סופחה לעיר באופן רשמי תפקידה של המועצה הוא להוות דוגמה לבני הנוער בעיר, לתת להם לדעת שיש מי ששומע את הקול שלהם ומפיץ אותו, ולתפקד כמתווכים בין הנוער של רמת גן לנוער בכל המחוז והארץ
לאורך השביל יש שלטי הסברה על המבנים בשטח כמו בית אהרון כהנא, בית הצנחן ועוד כמו כן, מכיל המתחם מספר בתי מלון, המפורסם והגדול שבהם הוא , שמשמש גם כמרכז כנסים

רמת גן

ליד המועצה הדתית הוקמה בשנת תשכ"ב 1963 ביוזמת הרב דרייזין אולם היא נסגרה במהלך.

רמת גן
הפרויקט, בשונה מפעולות "שיקום שכונות" אחרות שנעשו ברחבי ישראל בוצע כולו על ידי צוות אדריכלים בראשות האדריכל
רמת גן
לימים נקרא גם בית חולים "פעילן" על שם ד"ר אדם פעילן פולק , — , שהיה מנהלו הרפואי בשנים —
רמת גן
בתהליך זה נהרסו בתים צמודי קרקע ישנים ובמקומם נבנו בתים רבי קומות חדשים ומטופחים