פסקת ההתגברות שקד. הסערה הבאה: מהי פסקת ההתגברות ומדוע לא נחקקה עד כה?

מתנגדי הוספת הפסקה טוענים כי בית המשפט העליון נוהג באיפוק מספק בפסילת , וכי מתן אפשרות לכנסת לחוקק מחדש חוקים שנפסלו על ידי בית המשפט, ובפרט אם הדבר נעשה ברוב קטן, ירוקן מתוכן את על חוקי הכנסת זאת, גם כאשר אותם החוקים אינם תואמים את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, אינם מיועדים לתכלית ראויה והפגיעה מכוחם אינה מידתית"
אך בסופו של יום ואולי בתחילתו, כללי הדמוקרטיה הבסיסיים הם שהרוב קובע" צפורי קרא לקדם את 'חוק המשילות' אותו ניסח ואשר מיישם את 'המודל הבריטי' לפיו בית המשפט יכול רק להמליץ לכנסת על שינוי חקיקה בשל אי התאמה לחוק יסוד

חיות: פסקת התגברות תבטל ההגנה החוקתית על זכויות האדם

היומרה היא להעניק לכנסת פטור מן החובה לכבד את זכויות האדם בכל עת שתמצא שכך ראוי.

חיות: פסקת התגברות תבטל ההגנה החוקתית על זכויות האדם
לדבריו בדמוקרטיות המעניקות לבית המשפט סמכות על חקיקה, מקובל מודל המבטיח אחריותיות דמוקרטית: או באמצעות בחירת השופטים בידי נבחרי העם, או באמצעות הגבלות על הביקורת השיפוטית, כאלה המותירות את זכות המילה האחרונה לרשות המחוקקת
הרבה מעבר למשפט: האינטרסים שמאחורי פסקת ההתגברות
איך הוא יכול לחזור לבוחרים שלו אחר כך? אף אחת מהצעות אלה לא הגיעה ל
חיות: פסקת התגברות תבטל ההגנה החוקתית על זכויות האדם
אני מאמינה, שבסופו של תהליך ארוך ומעמיק, הכנסת תשלים את מהלך שרטוט יחסי הגומלין בין הרשויות
לא לעמוד לבד מול ראש הממשלה ושרת המשפטים? לא היה נראה שהיא הבשילה לשלב של ניהול משא ומתן וכניסה לפרטים הוא לא רוצה לתת לבנט שום הישג, בטח לא כשזה על גבו
הרוב קובע, ניתן לנסות לשכנע אותו, ניתן לשכנע את הציבור לשנות את דעתו, והדמוקרטיה מקנה את הזכות להשתמש בכל הכלים הלגיטימיים במגרש על-מנת לעצור את ביצוע ההכרעה הוא לא רוצה להתעמת עם מערכת המשפט כמו שהוא רוצה לאיים עליה במרומז

חיות: פסקת התגברות תבטל ההגנה החוקתית על זכויות האדם

על פי סקירת המכון הישראלי לדמוקרטיה, סך החוקים שנפסלו באופן זה עומד על 18 בלבד.

13
חיות: פסקת התגברות תבטל ההגנה החוקתית על זכויות האדם
כמודל לסעיף זה שימשה ההוראה ב , שנחקק בשנת 1982, כחלק מתהליך של היפרדות חוקתית של מ, בהובלת
הסערה הבאה: מהי פסקת ההתגברות ומדוע לא נחקקה עד כה?
העיקרון השני של שקד הוא שפסקת ההתגברות תכלול גם את צמצום "זכות העמידה" - הזכות לעתור לבג"ץ, שהורחבה בשנים האחרונות
הסערה הבאה: מהי פסקת ההתגברות ומדוע לא נחקקה עד כה?
יתרונות נוספים שמנה דותן להצעתו הם הפריית השיח החוקתי ומניעת הפיכתו לנחלת בתי המשפט לבדם וכן מימוש ההנחה המקובלת לפיה עקרונות חוקתיים אינם מוחלטים אלא יחסיים
גם פרסם סרטון הקורא לאיזון בית המשפט העליון, בשל סמכויותיו החריגות ביחס למקובל בעולם במקום לנסות להגיע לפשרה ולקבל את זה שיש כאן משחק פוליטי, הם יוצאים עם עמדה חד משמעית ללא טיעון משפטי מובהק, ומשרתים את האג'נדה שמדובר במלחמת אליטות
ואם בסוף גם מהסיפור הזה הוא עוד יוציא את נתניהו האיש הרע ואותו המבוגר האחראי, אני בכלל מסיר בפניו את הכובע" למתנגדים לפסקת ההתגברות הצטרף עורך הדין היהודי-אמריקאי , שאמר: "הרשות השופטת בישראל היא התכשיט של הדמוקרטיה הישראלית

הסערה הבאה: מהי פסקת ההתגברות ומדוע לא נחקקה עד כה?

אני מקווה שתדע לא לקבל החלטות בנוגע לחוק הגיוס ולמסתננים בזמן הקרוב, ובכלל, שתמנע מלפסול חוקים בתקופה הקרובה.

10
פסקת התגברות
רק מאוחר יותר לחצו ידיים
הסערה הבאה: מהי פסקת ההתגברות ומדוע לא נחקקה עד כה?
נוסחאות נוספות שהוצעו לא צלחו
חיות: פסקת התגברות תבטל ההגנה החוקתית על זכויות האדם
לטענתם, השופטים שלא נבחרו על-ידי העם מחזיקים בהשקפות שאינן משקפות את הלך הרוח של העם, ולכן אין לתת להם זכות וטו על הכנסת והממשלה - שנבחרות באופן דמוקרטי