צומת הרצליה. פרחי הרצליה

לפי תוכנית החברה מתחלקת הרצליה ל-4 אזורים: א' - לרובע עירוני ב' - למעונות קיץ ובתי-רחצה ג' וד' - להתיישבות חקלאית צמצום העבירות התחבורתית פגע בנגישות לבתי העסק ברחוב
בנוסף בוצע ארגון מחדש של קווים העירוניים בהרצליה עם סגירת התחנה עם פינוי השוק הוקם במקומו מגדל "לב העיר" ומרכז מסחרי פסג'

התחנה המרכזית של הרצליה

נבנתה עבור מפוני המעברות בסוף שנות החמישים ונקראה אז שכונת "בטיש".

28
מחלף גלילות
במקום שבו נמצא מחלף הסירה היה בעבר צומת בעל שם דומה, אך בשל הגידול במספר שעברו בו ופקקי התנועה הגדולים שנוצרו במקום הוחלט בתחילת להסב את הצומת למחלף כחלק מתוכנית המחלוף של כלל כביש 2
פרחי הרצליה
אוטובוסים חונים בתחנה המרכזית בהרצליה, צורתה של התחנה הייתה כשל באורך של 250 מטר ממזרח למערב, וברוחב של 100 מטר מצפון לדרום
התחנה המרכזית של הרצליה
בארכיון "" ניתן למצוא מסמכים המצביעים על היחסים החמים בין הנהגת המושבה לבין ההנהגה הערבית; ביניהם ניתן למצוא מכתב מהוועד המקומי של המושבה שנשלח למוכתר של ג'ליל המערבית חג' חסיין אלעסי, שבו הם מברכים אותו לרגל נישואי בנו ומביעים תקווה כי הידידות בין היישובים תימשך ותתחזק
כן נמצאת ליד דרך ירושלים מובלעת של כארבעה בתים שהיו שייכים לחמולת שובאקי שננטשו ערב מלחמת העצמאות, הבתים אוכלסו על ידי משפחות שמחזיקות בהם עד היום ליד חוף הים, ממערב לשכונה, שוכן מוסד שיקומי לעבריינים קטינים, "מצפה ים"
הרצליה הוכרזה כעיר בשנת , והיא שייכת ל בפינתו הדרום-מזרחית של המגרש ניצב גדול לטיפול באוטובוסים ובדרומו ותחנת שטיפה לאוטובוסים

הרצליה

הכוכבים הופיעו לראשונה בשרטוט של הרצל לדגל המדינה הציונית העתידי, הם מופיעים גם ב ועל שמם נקראים בעיר גם ראשית, , דיור מוגן ו.

2
הפעימה הראשונה: שינויים בתחבורה הציבורית בהרצליה
כעבור 40 שנה הוקם באותו מקום ברחוב , גלעד לשבעת המייסדים של הרצליה
עיריית הרצליה
בשטחי הרצליה מנה השבט כ-150 נפש אשר עבדו בחלקם כפועלים שכירים בפרדסי כפר שייח' מואניס בין הירקון לג'ליל וחלקם עסק בהובלת זיפזיף ו על-גבי גמלים
‎צומת השרון הרצליה on the App Store
רצועת חוף זו צרה יחסית וכמעט שאין בה חול