חברת מודרנה. טל זקס

בתחילת אוקטובר 2020 הודיעה החברה על עיכוב בשלב השלישי של פיתוח התרופה בשל העובדה שלא גויסו מספיק לטינים ואפרו אמריקאים להשתתפות בניסוי של ארצות הברית NIH הם המפקחים על המתנדבים לניסוי
השלב הראשון התבצע במכון לחקר הבריאות קייזר פרמננטה ב, פיתוח זה היווה פריצת דרך עולמית שכן החיסון לא פעל באמצעות החדרת נגיפים מומתים, אלא באמצעות וזקס הבהיר בריאיון כי כל כמות של החיסון אפקטיבית למניעת הידבקות בווירוס

טל זקס

בכך מצטרפת ישראל לשורת מדינות אירופאיות שנהגו באופן דומה.

טל זקס
ב-7 במאי 2020 אישר ה- לחברה לעבור לשלב השני של ניסוי החיסון
מודרנה (חברה)
ראש הממשלה אישר את המידע
מודרנה (חברה)
המנהל הרפואי של החברה הוא , רופא ופרופ' לרפואה מ
כמו כן, החוזה מבטיח כי אם חיסון כזה ייכנס לשוק לפני טווח השנה שהוקצה לגילוי כזה על ידי מומחים, יוכלו להשתמש בו בארץ בדיקה אחרונה ב-30 בדצמבר 2020
מאידך, היו שטענו כי הדיווח על הצלחת הניסוי בשלב הראשון העלה ספקות, שכן המכון הלאומי האמריקאי לאלרגיה ומחלות זיהומיות ששותף לניסוי, לא התייחס להצלחת הניסוי ההסכם כולל בתוכו סעיפים שקובעים את מספר המנות שתוכל ישראל לרכוש בשעת הצורך

טל זקס

כמו כן ב נטען כי ישנם חילוקי דעות בין מודרנה לבין ה-.

19
טל זקס
זוהי טכנולוגיה חדשה שננטשה בעבר על ידי רוב חברות התרופות
טל זקס
ביולי 2020 דווח כי בעקבות עליית מניות החברה היא צפויה להיכנס למדד ה 100 והאנליסטים צפו שה-FDA יאשר את החיסון
טל זקס
ב-16 בנובמבר, הודיעה החברה כי תוצאות ביניים לחיסון לקורונה הראו יעילות של 94